Služby

Ako už z názvu vyplýva zaoberáme sa napaľovaním, kopírovaním, duplikáciou CD, DVD a podobných zapisovateľných médii. 

Naše služby využívajú rôzny klienti. Napríklad firmy si objednávajú duplikáciu – skopírovanie CD, DVD na ktorých majú rôzne firemné prezentácie, alebo školiace materiály pre svojich zástupcov a podobne. Využitie je prakticky neobmedzené. 

Okrem firiem naše služby využívajú aj fyzické osoby, napríklad keď potrebujú zduplikovať väčšie množstvo CD a DVD či už zo stužkovej, promócií, svadby a rôznych podujatí.